Sikai

PPE Donning and Doffing ( PPE लाउने र खोल्ने बिधि )

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Course
Materials

Personal Protective Equipment (PPE) सुरक्षा उपकरण भनेको सुरक्षात्मक कपडा, हेलमेट, चश्मा, वा अन्य कपडा वा उपकरण जो पहिरनेको शरीरलाई चोटपटक वा संक्रमणबाट बचाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो।

यो कोर्सले तपाईंलाई पीपीई लगाउन, पीपीई निकाल्न, सर्जिकल मास्क लगाउन, सर्जिकल मास्क निकाल्न स्पष्ट ज्ञान दिन्छ।

Back to Top