Sikai

Guidelines of Home Care for COVID infected ( कोभिड संक्रमितको लागि घरमै हेरचाह गर्ने मार्गदर्शन )

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Course
Materials

यो कोर्स Guidelines of Home Care for COVID infected ( कोभिड संक्रमितको लागि घरमै हेरचाह गर्ने मार्गदर्शन ) को बारेमा हो । यो कोर्समा तपाईले COVID – 19 भएको व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनुभयो भने घरमै बसेर कसरि आफुलाई हेरचाह गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हो ।

Back to Top