Sikai

Infection Prevention and Control Measures ( संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका बिधि )

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Course
Materials

यो कोर्स Infection Prevention and Control Measures ( संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका बिधि )को बारेमा हो । यस कोर्सले COVID-19 केसलाई जवाफ दिन तयार हुन कस्तो सतर्कता अपनाउन पर्दछ भन्ने बारे जानकारी प्रदान गर्दछ, केस फेला पारेपछि कसरी पहिचान गर्ने र कसरी IPC उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारे कुनै जानकारी नभएको सुनिश्चित गर्न।

Back to Top